PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ

Pályázatok

EFI bővítése

 

 

 

 

A POLGÁRI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA MENTÁLIS FUNKCIÓVAL VALÓ BŐVÍTÉSE

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton (EFOP -1.8.20-17-2017-00025) a PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT. 39 639 295 Ft, vissza nem térítendő támogatást nyert a Polgári Egészségfejlesztési Iroda Mentális funkcióval való bővítése című projekt megvalósítására. A támogatás mértéke100 %.

A projekt 2018.05.01. –n indult és 2020.04.30. – n fejeződik be.

A program átfogó, hosszú távú célja a mentális egészség, megerősödésének és jóllétének a védelme, segítése, helyreállítása és fejlesztése, a folyamatos mentális megújulás, felemelkedés és gyarapodás szolgálata. A mentális zavarok megelőzése egy településen vagy járásban. A családok, oktatási egységek, csoportok, közösségek támogató fejlesztésének célja a hiányzó prevenciós szolgáltatások pótlása a pszichiátriai betegellátásra még nem szoruló, de kockázatnak kitett célcsoport számára. Javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam, és az egészségben eltöltött életévek száma.

A projekt megvalósítása alatt végzett tevékenységek:

1. Alapvető primer prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára (pl.: információnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás

– Felhívás a Népegészségügyi szűrések jelentőségére

– Helyi médiában, a helyi újságban való megjelenés.

2. Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása védőnőkkel szoros együttműködésben szűrések, tanácsadások.

– Várandós klub

– Szülői szerepre felkészítés

3. Csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel (pl.: önsegítő csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, életkészség tréning, kiégés- prevenciós tréning, művészetterápiás csoport, szerhasználatot megelőző csoport, önsegítő csoportok beteg családtaggal élő családok számára):

– Gyászcsoport

– Burn-out tréning

– Művészetterápia

– Senior klub

4. Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása:

– Egyéni pszichológusi állapot felmérés.

– Önismereti filmklub

5. depresszió és az öngyilkosság kockázatával kapcsolatos felvilágosító, képzési programok szervezése olyan, egészségügyi és egészségügyi szektoron kívüli szereplőkkel, mint a középiskolák, szociális szektor, vallási közösségek.

 

Képzési támogatás

Képzési támogatás

Továbbképzési és képzési támogatást nyert a Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ

Több mint húszmillió forintos uniós támogatásból indíthat képzést/továbbképzést a Térségi Járóbeteg Szakellátó Központban. A támogatás célja az ellátás színvonalának emelése mellett, a szakemberek és a munkatársak szakmai kompetenciáinak fejlesztése.

A projekt során Szakrendelőnk öt fő szakdolgozó részére szakasszisztensi képzést, és további háromféle menedzsment jellegű továbbképzést biztosít szakdolgozói számára.

A menedzsment jellegű képzés az Európai Unió kiemelt programjának, az életen át tartó tanulás jegyében történik. Célunk, hogy betegeinknek teljes körű, európai színvonalon történő ellátást biztosítsunk.

A projekt tárgyát a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés, szakmai kompetenciákhoz való hozzásegítés, és az életpálya vonzóvá tétele képezi.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. „Képben lenni” című, TÁMOP-6.2.2.A-11/11-2012-0076 jelű, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 20.185.260 forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg, amely száz százalékos Európai Uniós támogatással valósul meg.

A projekt a támogatás szerződés aláírását követően indul és várhatóan 2014 decemberében fejeződik be.